Aldoende Training

__________

 

Van weten naar toepassen

Mensen weten in de regel in theorie hoe zaken als communicatie, samenwerken enz. behoren te gaan maar vinden het toepassen ervan lastig. Onze aanpak is precies daarop gericht: het daadwerkelijk toepassen van professionele vaardigheden op het werk zelf. Aldoende leren dus. Wij doen dat op het moment dat de te leren vaardigheden nodig zijn. Zo zorgen wij voor maatwerk in de drukte en de hectiek van het werk. En omdat de mensen ervaren dat het echt wérkt passen zij het geleerde ook duurzaam toe.

Leren op en tijdens het werk

Bureau Aldoende begeleidt het leren in organisaties op de werkvloer, in MD-trajecten en bij verandertrajecten. Wij arrangeren hiervoor speciale leerwerkdagen. Samen met onze opdrachtgever ontwerpen we zogenaamde leerwerkarrangementen. We richten een of enkele normale werkdagen zo in dat medewerkers, leidinggevenden en/of eindverantwoordelijke managers/directieleden op een gefocuste wijze leren tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Met leerwerkarrangementen zorgen we voor:

 • Leerinterventies in te kaderen in de veranderdynamiek van de organisatie
 • De interventies in het werk af te stemmen op de hier en nu praktijk
 • Een veilig klimaat te maken en zorgvuldig om te gaan met gevoeligheden van de praktijk
 • Met de mensen op de leerwerkdagen veel plezier te maken
 • Onze aanpak en interventies zorgvuldig af te stemmen met opdrachtgever en aspirant-deelnemers. 

Ontwikkelprogramma’s die wij verzorgen

 • Leidinggeven. Wij verzorgen een serie leidinggevende trainingen: 
  • Basisvaardigheden voor operationeel leidinggevenden met accent op het functioneren van de eigen afdeling
  • Leidinggeven op gevorderd niveau voor ervaren operationeel leidinggevenden, afdelingshoofden en midden-managers met accent op specifieke vraagstukken
  • Masterclasses op strategisch niveau – een serie interventies voor eindverantwoordelijke directeuren met accent op transitiethema’s
 • Samenwerken in een bedrijfsonderdeel en/of tussen afdelingen
 • Communicatie en Feedback voor medewerkers, stafmedewerkers en leidinggevenden
 • Teamontwikkeling voor nauw samenwerkende teams 
 • Persoonlijke Effectiviteit voor medewerkers en leidinggevenden
 • Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers en managers
“Deze training geeft mij precies de juiste hadvatten om mijn taak als leidinggevende te weten en uit te voeren.”

Adres en contact gegevens:

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze trainers hebben een opleiding in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Zij hebben affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.
Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers binnen de sectoren bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek
.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ontwikkeld door Be Ink • Masters in Print