Verandering schuurt! Hoe krijg je anders werken ‘werkend’?

Een voorbeeld van aldoende leren in een bibliotheek

 De bibliotheek van nù, hoe ziet die eruit? En hoe gaat dat werken?
Een openbare bibliotheek met meerdere vestigingen in de stad heeft op strategisch niveau een nieuw beleid uitgestippeld om de bibliotheek te positioneren als centrum voor ontwikkeling, creativiteit en ontmoeting.

Op naar een nieuwe werkwijze!

De oorspronkelijke werkwijze is vooral gericht op het bewaren en uitlenen van boeken en andere materialen en educatieve activiteiten. Bezoekers van de bibliotheek gaan naar de medewerkers toe voor vragen.

De vernieuwde werkwijze komt erop neer dat de medewerkers vanaf nu actief naar de bezoekers toegaan en onderzoeken wat haar of hem naar de bibliotheek brengt. Een ondernemender houding. Gericht op het versterken van de wortels van de bibliotheek met de eigen omgeving, lokaal specifiek en nabij. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht een kleine verandering, maar het vraagt van de medewerkers een behoorlijk andere manier van werken en ook de intentie om te veranderen. Medewerkers die, vaak jarenlang, vanachter een balie hun werk deden en gewend zijn dat bezoekers naar hen toe komen.

Wat als medewerkers weerstand hebben?

Bureau Aldoende begeleidt de medewerkers bij het vormgeven van de nieuwe werkwijze.
Het nieuwe beleid is uitgezet en er zijn overplaatsingen tussen teams uitgevoerd.
Vanaf nu gaat er anders gewerkt worden, hoe gaat dat met weerstand van medewerkers?
Doordat de medewerkers op het werk zelf, met elkaar de andere werkwijze toepassen en ervaren, is dit een stuk minder. Ook bespreken we aandachtig de twijfels en zorgen die er zijn. Daar maken we op organisatieniveau melding van bij onze opdrachtgever.
Het daadwerkelijk doorvoeren van de nieuwe werkwijze is een zaak van de teams, de medewerkers en de nieuwe teamleiders. De teamleiders begeleiden wij ook bij het nemen van hun verantwoordelijkheid daarin.

Een korte, actiegerichte sessie in de praktijk

Wij organiseren hiervoor een ochtendsessie in de vestiging onder het motto “probeer het, ervaar hoe het gaat en kijk wat het oplevert”. De medewerkers gaan de nieuwe werkwijze toepassen en toetsen de effectiviteit van de gesprekken aan de hand van een gaandeweg gemaakte handleiding. De bezoekers blijken vrijwel altijd open te staan voor een gesprek. De medewerkers merken dat zij beduidend meer te horen krijgen dan ze gewend zijn. Handleiding en reflectie op de gesprekken helpen om resultaten te benoemen en doelgericht, ondernemender, te werk te gaan.
Dit vormt, samen met andere doelgerichte activiteiten, de basis voor de volgende stappen in het inslijpen en verder uitbouwen van de nieuwe activiteiten- en educatiegerichte werkwijze.

Meer weten over de Aldoende werkwijze?
Neem dan contact op met Pieter Stein p.stein@bureaualdoende.nl
Of kijk op www.bureaualdoende.nl

Adres en contact gegevens:

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze trainers hebben een opleiding in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Zij hebben affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.
Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers binnen de sectoren bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek
.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ontwikkeld door Be Ink • Masters in Print

Pin It on Pinterest

Share This