Comedies

Communicatie in de medische sector. Afgekort ‘comedies’.

Een afkorting met een knipoog. Het aankomende jaar kun je mijn blog volgen op onze Bureau Aldoende website over communicatie en samenwerking in de medische sector, in het bijzonder in ziekenhuizen. Hoezo zou je denken? Wel, er zit ongelooflijk veel kracht in de dynamiek van het systeem van ziekenhuizen. Een dynamiek die ontstaan is en ontstaat uit een aantal factoren waaronder, historie, cultuur, mensen, de markt, en de manier waarop het systeem georganiseerd is. Een dynamiek waar ook dikwijls een keerzijde van aan het licht komt en zorgt voor moeilijkheden in de communicatie en samenwerking.

Wel hiërarchisch en tegelijk indirect, de diversiteit van een aankomende jonge generatie artsen en verpleegkundigen enerzijds en zittende specialisten als kenniseigenaren en cultuurdragers anderzijds, leidinggeven aan professionals die werken onder hoge druk, een evenwichtige verdeling van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg, de patiënt als gast, het zijn een aantal kenmerkende kwesties van deze tijd in ziekenhuizen.

Een blog zonder enige pretenties of met de waarheid in pacht, maar ter herkenning, duiding, waarderend en behulpzaam beschreven. Lees je mee? In februari de eerste comedie ‘De kracht van hiërarchie en regelrecht’.

Adres en contact gegevens:

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze trainers hebben een opleiding in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Zij hebben affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.
Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers binnen de sectoren bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek
.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ontwikkeld door Be Ink • Masters in Print

Pin It on Pinterest

Share This