Aldoende Verkoopschool

__________

 

De verkoopschool is een plek waar (aankomende) salesprofessionals op een aldoende manier alle kneepjes van het verkoopvak leren. 

Ook vind je hier als organisatie de hulp en begeleiding bij het neerzetten van een (nieuwe) verkooporganisatie.

Het vak van verkopen leent zich goed om on the job, op een aldoende manier te leren. Bureau Aldoende en Hunter CCS verzorgen samen on the job begeleiding en training voor verkoopvaardigheden.

In onze training maken wij gebruik van verschillende scholen, zoals consultative selling en base-line selling. Wij benaderen elke vraag op het vlak van verkopen als maatwerk met de vaste methodiek van Voordoen > Samen doen > Zelf doen:

Voordoen – na ieder kort theoretisch blok brengen we de theorie direct in praktijk. Eerst door de trainer/coach zelf het (telefoon-)gesprek te laten doen. Deelnemers horen en/of zien daarbij zowel de trainer/coach als de gesprekspartner. Na afloop van een gesprek evalueren we kort de gevolgde aanpak en het bereikte resultaat. Let wel, dit doen we dus met echte prospects en klanten.
Samen doen – na een aantal door de trainer/coach gevoerde voordoe-gesprekken voeren de deelnemers zelf een aantal gesprekken. Ook hier zijn beide partijen te volgen. Na afloop van ieder gesprek volgt een korte evaluatieronde, waarbij deelnemers op constructieve wijze leren van elkaars aanpak. Veiligheid en respect staan voorop.
Zelf doen – deelnemers krijgen de opdracht na de eerste trainingsdagen een aantal gesprekken te voeren en een zelfevaluatie te schrijven: wat ging er goed, welke resultaten zijn er geboekt, wat er ging er nog niet goed (genoeg), waar zaten valkuilen en welke verbeterpunten zijn er. Hiervoor reiken wij een gerichte vragenlijst uit.

Voor het schrijfonderdeel – maken van offertes en aanbestedingen – is de begeleiding plaats- en tijdonafhankelijk ingericht in het onderdeel “De Schrijfkamer”. De verkoper stuurt de gemaakte offerte naar een schrijftrainer/coach die daarop verbeteringen en suggesties geeft.

“Ik realiseer me dat er op een belangrijk onderdeel helemaal geen regels zijn, die ga ik nu uitvoeren.”

Adres en contact gegevens:

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze trainers hebben een opleiding in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Zij hebben affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.
Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers binnen de sectoren bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek
.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ontwikkeld door Be Ink • Masters in Print