Wij bevorderen leren en veranderen op en tijdens het werk.

Steeds nieuwe eisen die aan de medewerkers worden gesteld maken dat organisaties behoefte hebben aan flexibele manieren van leren. Belangrijk is dat het moment van leren samenvalt met het moment dat het actueel is in de organisatie.

Leren wordt een onderdeel van het reguliere werk. Mensen van het werk afhalen om te leren is tijdrovend en kostbaar.
Los van het werk wordt leren vaak abstract en kunstmatig. Training in een zaal in een conferentiehotel heeft zijn langste tijd gehad. Werkplekleren is de manier van leren van nu: concreet en tijdens het werk, wanneer het nodig is. Digitale leerplatforms ondersteunen de behoefte aan continu leren met online beschikbare kennis, opdrachten en feedback.

Vanaf de oprichting verzorgt Bureau Aldoende leerinterventies op het werk zelf. Daar waar de vereiste kennis en vaardigheden nodig zijn. Onze trainingen en veranderinterventies zijn kort en gericht op de daadwerkelijke en actuele vragen uit de eigen praktijk van de deelnemers. Geen langdurige trainingen met theoretische modellen, simulaties en (rollen)spellen, maar direct toepassen en daarvan leren en presteren in de eigen praktijk.
Wij begeleiden toepassingsgericht leren voor uitvoerende medewerkers, operationele managers, midden managers, stafdiensten en strategisch leidinggevenden. Met de organisatiedoelstellingen van de opdrachtgever en de leerbehoefte van de deelnemers als uitgangspunt ontwerpen wij in co-creatie maatwerkprogramma’s.
In de samenwerking met onze opdrachtgevers en deelnemers zijn we makkelijk bereikbaar en schakelen we snel.

Onze werkwijze

Bureau Aldoende begeleidt speciale leerwerkdagen. Samen met onze opdrachtgever maken we zogenaamde leerwerkarrangementen, waarin we een of enkele normale werkdagen zo inrichten dat medewerkers leren tijdens de uitvoering van het werk.

Dit doen wij door:
Vaardigheidstraining te geven tijdens het werk en theorie, kennis en werkmethodes samen te laten vallen met de praktijk
Alleen te oefenen met en te leren in echte situaties.

Op de leerwerkdagen te zorgen voor een veilig leerklimaat en zorgvuldig om te gaan met de gevoeligheden van de praktijk
Samen met de groep op de leerwerkdagen veel plezier te maken
Onze aanpak en interventies af te stemmen met opdrachtgever en aspirant-deelnemers

Duurzaam resultaat

Wij ervaren we dat mensen het geleerde gedrag duurzaam inzetten wanneer het hun voordeel biedt. Dus wanneer de uitvoering van werkzaamheden er makkelijker, beter of sneller door gaat. Het voordeel kan soms pas op wat langere termijn ervaren worden. Bijvoorbeeld wanneer de kwaliteit van de werkzaamheden hoger wordt, of het bereikte resultaat beter is, of eerder bereikt.
Wanneer het nieuwe gedrag niet direct als voordelig ervaren wordt, is er een zekere mate van discipline en doorzetten nodig. Wij denken dat discipline en volharden lukt als de deelnemer zelf het nut ervan inziet. Aandacht en toezicht van managers of collega’s kan dit wel ondersteunen, maar niet vervangen.
Deelnemers ervaren het voordeel van het nieuwe gedrag zelf door de directe koppeling tussen het leren en het toepassen. Dat is de intrinsieke motivator om het gewenste gedrag duurzaam mee te borgen. De deelnemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Wanneer dat nodig is kan de medewerker door middel van doelgerichte aandacht geprikkeld worden om extra alert te zijn, maar het komt vooral bij hemzelf vandaan.

Adres en contact gegevens:

Luttik Oudorp 81a, 1811 MV, ALKMAAR

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze professionals hebben een opleiding in de psychologie of bedrijfskunde. Zij hebben jarenlange ervaring met leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden en met het implementeren van verandering in organisaties.

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers bij banken en verzekeraars, in de horeca, industrie, ziekenhuizen en zorginstellingen en in de publieke sector.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Pin It on Pinterest