Wij denken en doen mee. Op, tijdens en rondom het werk.

In hun continue ontwikkelprocessen doen organisaties een beroep op zowel het maakvermogen als het leervermogen van de medewerkers, de leidinggevenden, het eindverantwoordelijke management en overige betrokkenen. Het werk moet op intelligente en efficiënte wijze gebeuren en tegelijk is het nieuwe nog zo onbekend dat er geen routines voor zijn. Werken en leren komen zo steeds dichter bij elkaar en raken met elkaar vervlochten. 

Productieprocessen en dienstverlening worden digitaler en sneller, met een toenemende rol van big data. Meer verantwoordelijkheid bij de teams en de medewerkers past in dit gegeven. Zij weten hoe de processen in de praktijk werken. De rol van het management verandert hierin van sturend naar faciliterend. 

De ontwikkelingen stellen steeds nieuwe eisen aan de medewerkers. Organisaties hebben daarom behoefte aan flexibele vormen van leren. Het moment van leren moet zo zijn dat wat er te leren is precies samenvalt met het moment dat het actueel is in de organisatie. Effectief is om het leren te integreren in een normale werkdag. Mensen van het werk afhalen is immers tijdrovend en kostbaar.

Werkplekleren is de manier van leren van nu: op en tijdens het werk, op het moment dat het nodig is. Digitale leeractiviteiten ondersteunen de behoefte aan continu leren met online beschikbare kennis, opdrachten en feedback. Wij merken dat leren in een zaal in een conferentiehotel zijn langste tijd heeft gehad. 

Vanaf zijn oprichting verzorgt Bureau Aldoende leerinterventies op het werk. Op de plek waar de vereiste kennis en vaardigheden nodig zijn. Onze trainingen zijn kort en gericht op de daadwerkelijke en actuele vragen uit de eigen praktijk van de deelnemers. Niet meer langdurige trainingen met theoretische modellen, simulaties en (rollen)spellen, maar direct leren en toepassen in de eigen praktijk. Met de organisatiedoelstellingen van onze opdrachtgevers als uitgangspunt, begeleiden wij toepassingsgericht leren voor medewerkers, operationele managers, midden managers, stafdiensten en strategische leidinggevenden. 

In de samenwerking met onze opdrachtgevers en deelnemers zijn we bereikbaar, beschikbaar en schakelen we snel.

Onze werkwijze

Bureau Aldoende begeleidt speciale leerwerkdagen. Samen met onze opdrachtgever maken we zogenaamde leerwerkarrangementen, waarin we een of enkele normale werkdagen zo inrichten dat medewerkers leren tijdens de uitvoering van het werk.

Dit doen wij door:
Vaardigheidstraining te geven tijdens het werk en theorie, kennis en werkmethodes samen te laten vallen met de praktijk
Alleen te oefenen met en te leren in echte situaties.

Op de leerwerkdagen te zorgen voor een veilig leerklimaat en zorgvuldig om te gaan met de gevoeligheden van de praktijk
Samen met de groep op de leerwerkdagen veel plezier te maken
Onze aanpak en interventies af te stemmen met opdrachtgever en aspirant-deelnemers

Duurzaam resultaat

Wij ervaren we dat mensen het geleerde gedrag duurzaam inzetten wanneer het hun voordeel biedt. Dus wanneer de uitvoering van werkzaamheden er makkelijker, beter of sneller door gaat. Het voordeel kan soms pas op wat langere termijn ervaren worden. Bijvoorbeeld wanneer de kwaliteit van de werkzaamheden hoger wordt, of het bereikte resultaat beter is, of eerder bereikt.
Wanneer het nieuwe gedrag niet direct als voordelig ervaren wordt, is er een zekere mate van discipline en doorzetten nodig. Wij denken dat discipline en volharden lukt als de deelnemer zelf het nut ervan inziet. Aandacht en toezicht van managers of collega’s kan dit wel ondersteunen, maar niet vervangen.
Deelnemers ervaren het voordeel van het nieuwe gedrag zelf door de directe koppeling tussen het leren en het toepassen. Dat is de intrinsieke motivator om het gewenste gedrag duurzaam mee te borgen. De deelnemer neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Wanneer dat nodig is kan de medewerker door middel van doelgerichte aandacht geprikkeld worden om extra alert te zijn, maar het komt vooral bij hemzelf vandaan.

Adres en contact gegevens:

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze trainers hebben een opleiding in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Zij hebben affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.
Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers binnen de sectoren bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek
.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

ontwikkeld door Be Ink • Masters in Print