SLIM-regeling MKB: subsidie voor leren en ontwikkelen

Vanaf 2 maart kunt u als MKB-onderneming (uit elke sector), en grootbedrijf in de landbouw, de horeca en de recreatiesector, gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling). Dit betekent dat 60-80% van de kosten voor initiatieven die leren en ontwikkelen stimuleren vergoed wordt. Bovendien zal deze regeling in ieder geval 5 jaar lang bestaan.

 

Het doel van de MKB SLIM-regeling

SLIM regeling leren en ontwikkelen MKBIn het MKB is aandacht voor de ontwikkeling van medewerker minder vanzelfsprekend dan in het grootbedrijf. Gebrek aan tijd, geld of kennis kunnen hiervoor redenen zijn. Daarnaast is het werk in de landbouw-, horeca-, en recreatiesector veelal seizoensgerelateerd, en is het ontwikkelen van medewerkers ook hier een uitdaging.

De wereld om ons heen veranderd snel, met name door technologische ontwikkelingen. Dat kan betekenen dat het huidige niveau van uw medewerkers straks niet meer voldoet. Bijvoorbeeld omdat er andere dingen gevraagd gaan worden van uw medewerkers. Of omdat bepaalde taken en functies straks zelfs niet meer bestaan. De SLIM-regeling is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het leven geroepen om organisaties met deze uitdagingen te helpen. Zodat uw organisatie en uw medewerkers mee kunnen groeien met de ontwikkelingen vanuit de omgeving.

 

Wat levert investeren in de leercultuur op?

 • Betere prestaties van medewerkers, dus betere prestaties van de organisatie.
 • Meer betrokkenheid, en dus minder verzuim en verloop.
 • Een verbeterd vermogen om talent binnen te halen.
 • Een verbeterd vermogen om effectief om te gaan met verandering.
 • Verhoogde klanttevredenheid en een verbeterd vermogen om te reageren op klantbehoeften.

Aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers zorgt ervoor dat uw organisatie concurrerend kan blijven. U bespaart omdat verzuim en verloop zullen dalen, en u vergroot omdat prestaties zullen stijgen.

 

De SLIM-regeling; voor welke activiteiten kan uw organisatie subsidie aanvragen?

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie door middel van de SLIM-regeling hebben te maken met het stimuleren van de cultuur omtrent leren en ontwikkelen. Dat betekent dat leren en ontwikkelen terug komt in de dagelijkse gang van zaken. En dat het normaal wordt dat medewerkers zich binnen uw organisatie ontwikkelen. In grote lijnen gaat het daarbij om 4 gebieden waar u subsidie kunt krijgen.

1. Het doorlichten van uw organisatie. U schakelt een extern adviseur in welke door uw organisatie heen gaat om advies te geven over de opleidingsbehoefte. Het eindproduct is een opleidingsplan. Er wordt gekeken naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Zo krijgt u inzicht in wat ontwikkeld moet worden om medewerkers mee te laten groeien met wat er van hen in de toekomst verwacht zal worden.

2. Loopbaanadviezen voor uw medewerkers. Leren en ontwikkelen is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werkgever. Ook de medewerker zal vaker stil moeten gaan staan bij wat deze nodig heeft om op niveau te blijven en op een prettige manier te functioneren. De loopbaanadviseur kan gesprekken met de medewerkers voeren om ook voor hen de huidige en gewenste situatie inzichtelijk te maken.

3. Het ontwikkelen van systemen en methoden. Er zijn verschillende methoden die de organisatie in staat stellen leren en ontwikkelen toegankelijk en beschikbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van een leeromgeving of bedrijfsschool. Of het anders gaan voeren van beoordelingsgesprekken waarbij ontwikkeling geïntegreerd wordt.

4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor de derde leerweg.

Naast deze 4 gebieden is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Zolang deze maar bijdragen aan het stimuleren van de leercultuur. Zodat er ook op de langere termijn aandacht voor leren zal zijn. Bureau Aldoende kan de bovengenoemde activiteiten (behalve de praktijkleerplaatsen) voor u uitvoeren.

 

 

Komt uw organisatie hiervoor in aanmerking?

​Elke MKB-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven aan de SLIM-regeling meedoen. Bent u (of) een:

 • kleine onderneming: < 50 werknemers, en een jaaromzet/balanstotaal < € 10 miljoen.
 • middelgrote onderneming: < 250 werknemers, en een jaaromzet < € 50 miljoen of balanstotaal < € 43 miljoen.
 • grootbedrijf: > 250  werknemers in de landbouw-, horeca- of recreatiesector en een jaaromzet > € 50 miljoen of balanstotaal > € 43 miljoen.
 • samenwerkingsverband: een bij overeenkomst vastgelegde samenwerking tussen ten minste twee mkb-ondernemingen eventueel aangevuld met een of meer organisaties.

Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de SLIM-regeling. Neem contact met ons op als u hierover vragen heeft. U kunt ook onze brochure “De MKB SLIM-subsidie” downloaden voor meer informatie.

Leren en ontwikkelen stimuleren in het MKB met de SLIM-regeling

Download de brochure

 

 

Wat is de hoogte van de subsidie?

De SLIM-regeling biedt verschillende vergoedingen ten aanzien van de subsidiabele kosten:

 • MKB: maximaal € 24.999, met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000.
 • Grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector maximaal € 200.000. Voor landbouwbedrijven geldt hier ook een maximum van € 20.000.
 • Samenwerkingsverband: maximaal € 500.000.

Belangrijk
Middelgrote ondernemingen, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector dragen 40% van de subsidiabele kosten zelf. Een kleine ondernemer draagt 20% van de kosten zelf. Er is dus altijd sprak van co-financiering.

 

Wanneer moet de subsidie aangevraagd worden?

 • MKB van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september
 • Samenwerkingsverband of het grootbedrijf van 1 april tot en met 30 juni.

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn?

Heeft u interesse om de mogelijkheden te bespreken? Of heeft u inhoudelijke vragen over de SLIM-regeling. Neem dan contact met ons op via 072-035600 of info@bureaualdoende.nl. Of laat uw gegevens achter in het contactformulier hieronder, dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

10 + 12 =

Adres en contact gegevens:

Luttik Oudorp 81a, 1811 MV, ALKMAAR

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze professionals hebben een opleiding in de psychologie of bedrijfskunde. Zij hebben jarenlange ervaring met leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden en met het implementeren van verandering in organisaties.

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers bij banken en verzekeraars, in de horeca, industrie, ziekenhuizen en zorginstellingen en in de publieke sector.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Pin It on Pinterest

Share This