Coaching verbetert de prestaties van uw werknemers.

Coaching helpt u medewerker zich verder te ontwikkelen in zijn of haar functie. Dit kan ook coaching on the job zijn, waarbij uw medewerker door een coach begeleidt wordt tijdens de uitvoering van zijn functie. Voor de volgende doelen kunt u uw medewerker coaching aanbieden, zowel online als offline;

 • Het ontwikkelen van gedrag
 • Het verkrijgen van inzicht in eigen functioneren, kwaliteiten en belemmeringen
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden of competenties
 • Het verbeteren van prestaties
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis

De coaches van Bureau Aldoende hebben allen een achtergrond in de (arbeids- en organisatie) psychologie of bedrijfskunde. Door de vele jaren ervaring zijn zij in staat in korte tijd met uw medewerker tot inzichten te komen en handvatten te bieden waar uw medewerker jaren mee vooruit kan.

 “Een betrokken coach die in staat was mij inzicht te geven, daarbij gaf hij mij concrete handvatten waarmee ik het te voeren gesprek beter kan gaan doen. Ook vond ik het prettig dat hij in staat was om snel tot de kern van mijn hulp vraag te komen’

Locatiemanager, Coöperatie DELA

Wat levert coaching op?

Voor uw organisatie:

 • investeren in ontwikkeling levert betrokken medewerkers op
 • coaching geeft gemiddeld 7X ROI
 • het identificeren van high potentials
 • coaching heeft een positieve invloed op het verzuim en verloop
 • positief effect op teamsamenwerking en klanttevredenheid

Voor uw medewerker:

 • meer zelfvertrouwen, overtuigingskracht en durf
 • verbeterde prestaties
 • versterkte binding met de organisatie
 • vergroot gevoel van motivatie, tevredenheid en balans
 • besef van eigen invloed en eigen verantwoordelijkheid

Coaching is OFFLINE én ONLINE uitvoerbaar.

“Door de Aldoende aanpak lukt het mij beter en sneller om als leidinggevende mijn taken uit te voeren.”

Maak een afspraak

Is coaching voor uw medewerkers een goede manier om de prestaties te verbeteren? We denken graag met u mee in de oplossingen voor uw uitdagingen. Laat een bericht achter en wij nemen contact met u op.

6 + 7 =

Adres en contact gegevens:

Luttik Oudorp 81a, 1811 MV, ALKMAAR

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Onze professionals hebben een opleiding in de psychologie of bedrijfskunde. Zij hebben jarenlange ervaring met leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden en met het implementeren van verandering in organisaties.

Opdrachtgevers
Wij werken voor opdrachtgevers bij banken en verzekeraars, in de horeca, industrie, ziekenhuizen en zorginstellingen en in de publieke sector.

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Pin It on Pinterest