COaching

Coaching verbetert de prestaties van uw werknemers.

Coaching helpt u medewerker zich verder te ontwikkelen in zijn of haar functie. Dit kan ook coaching on the job zijn, waarbij uw medewerker door een coach begeleidt wordt tijdens de uitvoering van zijn functie. Voor de volgende doelen kunt u uw medewerker coaching aanbieden, zowel online als offline;
De coaches van Bureau Aldoende hebben allen een achtergrond in de (arbeids- en organisatie) psychologie of bedrijfskunde. Door de vele jaren ervaring zijn zij in staat in korte tijd met uw medewerker tot inzichten te komen en handvatten te bieden waar uw medewerker jaren mee vooruit kan.

“Een betrokken coach die in staat was mij inzicht te geven, daarbij gaf hij mij concrete handvatten waarmee ik het te voeren gesprek beter kan gaan doen. Ook vond ik het prettig dat hij in staat was om snel tot de kern van mijn hulp vraag te komen“

Wat levert coaching op?

Voor uw organisatie:

Voor uw medewerker:

“Door de Aldoende aanpak lukt het mij beter en sneller om als leidinggevende mijn taken uit te voeren.”

Persoonlijk advies

Bel mij terug

Naam*
E-mailadres*
Organisatie*
Telefoonnummer*