Online leren

Online leren in en na Coronatijd

De Corona-crisis heeft de gang naar een digitale leer- en werkomgeving enorm versneld. We hebben er allemaal aan moeten geloven en er was geen ontkomen meer aan. In een mum van tijd zijn Teams, Zoom, en Google-meet gangbare middelen geworden om op afstand, vanuit huis, met elkaar te werken en leren.

Als training- en opleidingsbureau heeft Bureau Aldoende zich vlot aangepast om haar dienstverlening online aan te kunnen bieden. Wij bieden al onze programma’s, al dan niet aangepast, online aan via de verschillende online middelen. Naar onze overtuiging heeft online leren een aantal voordelen en zullen we te maken hebben met een blijvende verandering. Tegelijkertijd biedt het online leren geen volledig alternatief voor leren en zen we ook een aantal uitdagingen.

Voordelen van online leren

Welbeschouwd zien wij dat het online werken en leren een aantal grote voordelen heeft. Wij zien in onze praktijk de volgende voordelen:

  •  Natuurlijk als eerste is het leren op een plek die je zelf kiest. Dat wij elkaar steeds meer plaats-onafhankelijk gaan ontmoeten scheelt enorm veel reistijd. En het leuk is, na de training ben je gelijk thuis of weer op je werk.
  • Kennisonderdelen in een cursus of training, colleges, en materclasses lenen zich uitermate goed voor online leren. Dit maakt dat een offline-training of -opleiding volledig in het teken kan staan van oefenen met vaardigheden, houding en gedrag.
  • De ervaring leert inmiddels dat online leren zeer efficiënt verloopt. Hetzelfde overigens zoals werkoverleg en teamvergaderingen. Er is een duidelijke structuur, je kunt mensen de mond ‘muten’, en deelnemers zijn sterk gericht op ‘wat er moet gebeuren en wat er op de agenda staat’. De verbale en non-verbale ruis, die je op zekere momenten juist wel graag wilt zien, is online sterk gereduceerd.

De uitdaging van online leren

Online leren is niet zaligmakend. Ons credo luidt: ‘Online als het beter is of moet, offline als het kan’. Er zijn een aspecten van leren die we gewoonweg beter te pakken krijgen als we fysiek bij elkaar zijn.

  • De keerzijde van het laatstgenoemde voordeel is dat in vele trainingen en opleidingen wij de interactie en beweging in een groep gebruiken als spiegel en dus reflectie op gedrag. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken of communicatie. Als een groep fysiek bij elkaar is wil je juist wel de verbale en non-verbale ruis zien.
  • Online is afstand. In onze begeleiding leggen wij contact, bouwen wij vertrouwen, en raken we mensen. Fysieke nabijheid heeft hier een grote positieve invloed op.
  • Wij blijven als mens een sterke behoefte hebben aan sociaal contact. Samenzijn en samenkomen is een heel belangrijk aspect van onze bijeenkomsten. Zowel in persoonlijke als in professionele zin.

Deel dit artikel