Visie en werkwijze

Wie is Bureau Aldoende?

Bureau Aldoende staat voor leren door te doen. Wij doen dit door trainingen op en tijdens het werk te verzorgen. Wij maken de praktijk een onderdeel van de training.

Dit werkend leren is praktisch, afwisselend, doelgericht en toepasbaar. Geen transferprobleem, geen kunstmatige simulaties, geen abstracte theoretische modellen. Wel al doende leren van daadwerkelijk aanpakken van relevante vraagstukken die nú een oplossing behoeven. Voor onze opdrachtgevers geldt dat de training rondom de eigen praktijk wordt georganiseerd. Voorbereidend en tussentijds werken de deelnemers aan eigen opdrachten en werkactiviteiten zodat de vaardigheden direct worden toegepast.

Pijlers in de Aldoende methode

Momenten van behoefte

Actuele thema’s en ontwikkelingen in de werkcontext vormen de basis van de interventie

Persoonlijk

De interventies zijn afgestemd op het actuele kennisniveau van de deelnemers

Toepassen

De toepassing van het geleerde is altijd nabij

Werkcontext

De interventies zijn afgestemd op de context en de praktijk van het werk
Maak een afspraak
Naam*
E-mailadres*
Organisatie*
Telefoonnummer*

Momenten van behoefte

De vaardigheden relevant en direct toepasbaar zijn tijdens het werk.

Deze is ingebed in de strategie en context van de organisatie en aantoonbaar bijdraagt aan de goede uitvoering van de strategie.

Het eindverantwoordelijk management opdrachtgever is en mede de voorwaarden schept om tijdens de opleiding bereikte resultaten daadwerkelijk te implementeren.

Bureau Aldoende heeft de ervaring dat ontwikkel- én veranderprocessen voor organisaties, teams en individuen het beste werken als:

deze worden opgedeeld in kleine stappen,

direct in de praktijk worden uitgevoerd,

en in gang worden gezet door de mensen die het werk zelf doen.

Daarmee rekenen wij ons tot de school van ontwikkel- en veranderkunde zoals die vandaag de dag wordt voorgestaan door onder andere Hans Vermaak (2017).

De leer- en begeleidingsmethodiek die wij daarbij hanteren is er een die het meest beschreven wordt als action learning (Revans, 1982) en de lerende organisatie (Senge, 1992 en De Waal, 2013). Wij noemen dit aldoende of werkenderwijs leren.

Trainingen

Ons team

Trotse samenwerkingen