Echte leiders

Hoe word je een proactieve, op de omgeving afgestemde leider? Hoe krijg je je mensen mee in het samen werken aan het doel, de gezamenlijke stip op de horizon? Hoe bereik je snel en efficiënt inzicht in de kracht en ontwikkelpunten van je leiderschapsteam?

Een bijzondere interventie van Bureau Aldoende is het inzetten van een zeilschip als metafoor en feedbackmiddel voor de leerdoelen. Het geeft een team een hands-on activiteit die efficiënt inzichtelijk maakt wat de kracht- en ontwikkelpunten zijn om het gewenste resultaat te behalen. Bureau Aldoende zet een zeiler en teamcoach in om het managementteam mee aan boord te nemen en al zeilende de focus te leggen op de twee centrale thema’s van de training.

Werkwijze

  • Het team wordt bemanning en zal haar kwaliteiten moeten inzetten het schip op koers te krijgen naar een gezamenlijk doel.
  • Een dag een boord begint met een half uurtje kennismaken en instructie, het ‘inslingeren’, en daarna wordt er een hele dag gezeild en met elkaar gewerkt.
  • De teamcoach begeleidt de bemanning bij het stapsgewijs inzicht krijgen in de onderlinge dynamiek en de afstemming op de omgeving.
  • Er is veel ruimte om verschillende vormen van leiderschap, communicatie en afstemming uit te proberen. Doordat het schip direct reageert, is het effect van het handelen of niet-handelen meteen zichtbaar.
  • Rondom zeilhandelingen vinden onder begeleiding van de teamcoach en de trainer reflectiemomenten plaats, zodat het leereffect direct en persoonlijk is.
  • Dit alles vindt binnen een veilige context plaats: zowel fysieke als psychologische veiligheid staan voorop.

Deel dit artikel