Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaat Bureau Aldoende iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie, een en ander vallend binnen de condities van de overeengekomen  opdracht.

Hoe kunt u een klacht aanmelden?

1. Klachten worden bij Bureau Aldoende gemeld aan de heer Ruben Mogge. De heer Ruben Mogge is de klachtverantwoordelijke van Bureau Aldoende.
2. Bij ontvangst wordt de klacht geregistreerd in het klachtendossier. De klager ontvangt schriftelijk binnen vier weken een bevestiging van dat de klacht in behandeling is genomen.
3. Te allen tijde ontvangt u binnen 4 weken u een inhoudelijke reactie. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt de klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.
4. In het geval dat de klager en Bureau Aldoende er niet in slagen een bevredigende oplossing te vinden kan de klagende partij in beroep gaan bij de heer A. Klompé, Directeur Akerendam, albert@akerendam.nl.

Het oordeel van de heer Klopmé is voor Bureau Aldoende bindend; eventuele consequenties worden door Bureau Aldoende snel afgehandeld.

Onze registratie van de klacht

1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
2. De klachtenadministratie wordt tot minimaal 1 jaar na afhandeling van de klacht bewaard

 

Harrelaers 37, 1852 KT, HEILOO

T. +31(0)72 2035600
E. info@bureaualdoende.nl

KvK Alkmaar: 63310015

MAATSCHAP BUREAU ALDOENDE

De professionals van Bureau Aldoende

Gestart met twee oprichters maken wij thans gebruik van een groep senior trainers. De trainers hebben allen een opleidingsachtergrond in de psychologie en jarenlange ervaring in het vak van leren en ontwikkelen van professionele vaardigheden. Wij selecteren onze trainers onder andere op affiniteit en ervaring met praktijk- en functiegericht leren.

Opdrachtgevers

Sinds onze oprichting in mei 2015 werken wij voor opdrachtgevers binnen de sectoren; bank- en verzekeringswezen, horeca, industrie, publieke sector, zorg & welzijn en wetenschap & onderzoek.

 

ALGEMEEN

Bureau Aldoende is als instelling opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Klachtenprocedure
Algemene voorwaarden

Deze website is ontwikkeld door
Be Ink • Masters in Print

Pin It on Pinterest