ontwikkeladvies

Het Ontwikkeladvies; wat levert het op?

Het ontwikkeladvies heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Ook in relatie tot het toenemende belang om aandacht te hebben voor de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Bureau Aldoende de afgelopen jaren veel van deze ontwikkeladviezen uitgevoerd, in het kader van de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Uit deze trajecten blijken er een aantal belangrijk thema’s omtrent de behoeften vaak terug te komen. Voor ons een goed moment deze met u te delen, en tegelijkertijd een voorzet te geven in wat u als werkgever kunt doen om uw medewerkers hierin te faciliteren. Vooral met als doel de vitaliteit en de wendbaarheid van uw medewerkers te stimuleren.


Wat is een ontwikkeladvies?

Een ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen behoeften, competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Daarbij niet alleen kijkend naar waar de vraag van de arbeidsmarkt is, maar ook wat bij de levensfase en de belastbaarheid van de deelnemer zou kunnen passen.

Onderwerpen die tijdens een ontwikkeladvies aan bod kunnen komen zijn:

 • Schets van huidige situatie (waar sta je nu?)
 • Persoonlijk profiel (jouw competenties, motivatie en wensen)
 • Arbeidsmarktscan (waar liggen de kansen, nu en straks?)
 • Opleidingsadvies (welke opleidingen maken jou toekomstbestendig?)
 • Wendbaarheid & Belastbaarheid (welke ontwikkeling is wenselijk, fysiek & mentaal?)
 • Initiatief & Verantwoordelijkheid (wie is er verantwoordelijk voor de ontwikkeling?)
 • Gesprekstechnieken (hoe ga je het gesprek aan over je eigen vitaliteit en inzetbaarheid?)
 • Plan (hoe kom je van je huidige situatie naar je gewenste situatie)

 

In een kortdurend traject van 2-4 sessies is het mogelijk om echt even stil te staan, uit te zoomen, en weer contact te maken met wat belangrijk is. Om zo met plezier, effectief en gezond de loopbaan te kunnen vervolgen.


Wat levert een ontwikkeladvies op?

Volgens ons kunnen we het antwoord op deze vraag het beste aan de deelnemers over laten. Daarom hier een paar deelnemers aan het woord:

Mijn werkzame leven heb ik opnieuw uitgevonden. Dank!

“De coach van Bureau Aldoende is een rustige en tegelijk een scherp analyserende en goed meedenkende coach. Hij biedt creatieve en praktische oplossingen. Was goed om samen te werken en te sparren.” Pieter – Contentcoach

Dankzij het ontwikkeladvies heb ik meer vertrouwen in mijzelf gekregen.

“Het heeft me geweldig geholpen. Door middel van gesprekken en oefeningen heb ik een goed beeld gekregen waar mijn krachten liggen.” Linda – Office Manager

 Echt een te gekke ervaring. Als ik nog eens hulp nodig heb…

“Ik heb mijn 45+ ontwikkeltraject bij Bureau Aldoende gedaan en ik kan alleen maar zeggen dat ik daar totaal geen spijt van heb. Ineens komt mijn doel heel dichtbij en durf ik nu stappen te nemen om mijn droombaan te gaan realiseren.” Anouk – Adviseur opleiding & mobiliteit

 Ik heb mijn positieve ervaringen ook met anderen gedeeld.

“De gesprekken daagden uit tot kritisch zelfonderzoek en tot reflectie op hoe ik denk dat ik doe en hoe dat doen me juist zo vaak in de weg zit. Het advies geeft voldoende handvatten waar ik op door kan.” Carla – Bestuursondersteuner

Het deelnemen aan een ontwikkeladvies geeft dus vertrouwen, rust, vernieuwde motivatie en concrete handvatten om de loopbaan te vervolgen. Voor ons was het interessant om te onderzoeken waar de deelnemers mee kwamen, wat hun vragen en behoeften waren. De meest voorkomende hebben we daarom op een rij gezet.

Opbrengst ontwikkeladvies; welke  

behoeften hebben uw medewerkers?

In onze ervaring in het begeleiden van loopbaanontwikkeling zijn een aantal behoeften duidelijk te onderscheiden:

 1. Een functie waarbij de niet gebruikte sterke kwaliteiten ingezet kunnen worden.
 2. Zekerheid; bestaat mijn functie straks nog? Kan ik het qua belasting nog wel aan? Wat zijn mijn alternatieven?
 3. Ontwikkeling van vaardigheden en kennis.
 4. Nieuwe uitdaging.
 5. Meer autonomie.
 6. Meer betekenis, echt iets bijdragen.
 7. Waardering.
 8. Balans tussen werk en privé, bovenal tussen inspanning en rust.

 

Duidelijk is dat deze behoeften in grote lijnen hetzelfde zijn als de behoeften die wij als mens kunnen hebben, niet zozeer als werknemer. Maar als werknemer blijven we bovenal wel nog steeds mens. Wanneer deze menselijke behoeften niet vervuld worden ontstaat er ontevredenheid, frustratie en in toenemende mate stress. Wanneer dit langere tijd zo blijft nemen mensen afstand, verliezen zij betrokkenheid, wat terug te zien is afnemende prestaties en toenemend verzuim.

Wat kunt als u hier als werkgever

aan doen?

Aandacht voor de behoeften van uw medewerkers staat hierin voorop. Het aanbieden van een ontwikkeladvies is hierin 1 van de instrumenten. Aansluitend op de bovengenoemde behoeften van uw medewerkers gaat het veelal om het stimuleren van leren en ontwikkelen. U kunt hiervoor als MKB onderneming, of grootbedrijf in horeca, recreatie of landbouw, bijvoorbeeld gebruik maken van de SLIM-regeling. Voorbeelden van acties en activiteiten die leiden tot het versterken van de leercultuur in uw organisatie zijn verder:

 • Duidelijkheid scheppen over de toekomstperspectieven van uw organisatie, en de verwachtingen daarin richting uw medewerkers.
 • Het creëren van een veilig klimaat waarin uw medewerkers mogen experimenteren en fouten mogen maken.
 • Leidinggevenden trainen om effectieve ontwikkelgesprekken te kunnen voeren, zoals middels Het Goede Gesprek.
 • Werknemers stimuleren hierin ook hun eigen verantwoordelijk in te nemen.
 • Tijd beschikbaar maken voor medewerkers om aan hun ontwikkeling te werken.
 • Leermiddelen beschikbaar maken, zoals in een online leeromgeving.
 • Interne kennisdeling mogelijk maken.
 • Betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van uw werknemers.
 • Wat vaker waardering tonen.
 • Het aanstellen van een coach of loopbaanadviseur om de ontwikkeling van uw medewerkers te begeleiden.
 • Jobrotatie en Jobcrafting zijn daarnaast manier om werk uitdagend, afwisselend en leerzaam te maken.

 

Wat levert het investeren in de leercultuur op?

Een ontwikkelde leercultuur levert verschillende belangrijke voordelen op, zoals:

 • Betere prestaties van werknemers, dus betere prestaties van de organisatie.
 • Meer betrokkenheid, minder betrokken werknemers kosten de organisatie geld.
 • Een verbeterd vermogen om talent binnen te halen en te behouden.
 • Een verbeterd vermogen om effectief om te gaan met verandering.
 • Verhoogde klanttevredenheid en een verbeterd vermogen om te reageren op klantbehoeften.
 • Goed werkgeverschap.

 

Het mes snijdt dus aan 2 kanten, u doet het niet alleen om uw medewerker een plezier te doen, maar net zo goed om als organisatie op de toekomst voorbereid te zijn.

En nu?

Heeft u wensen, behoeften of uitdagingen op dit vlak? Wanneer het gaat om het doorlichten van uw organisatie om de scholingsbehoefte in kaart te brengen, het ontwikkelen van vaardigheden bij uw medewerkers, of het aanbieden van ontwikkeladviezen, neem contact op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Bureau Aldoende denkt graag met u mee.

Deel dit artikel