Loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Ons aanbod

Workshop Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers

Medewerkers willen graag werk dat past bij hun talenten en perspectief biedt op een loopbaan waarin zij zich verder kunnen ontplooien. Terwijl medewerkers zelf verantwoordelijkheid zijn voor hun loopbaan maken werkdruk en hoge eisen dat zij daar moeilijk of slechts weinig aan toekomen.

In de eendaagse Workshop Duurzame Inzetbaarheid onderzoekt de deelnemer met behulp van een zelftest zijn talent&competentieprofiel. Online bekijken we vervolgens het actuele vacatureaanbod en de aankomende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de zelftest en de arbeidsmarktverkenning brengt de deelnemer zijn persoonlijke match met de te verwachten ontwikkelingen in kaart. Vervolgens formuleert hij waar zijn talent&competentieprofiel goed aansluit en op welke onderdelen ontwikkeling nodig is. Dit vormt de input voor het maken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) als afsluiting van de workshop. In zijn POP omschrijft de deelnemer zijn verdere loopbaanwensen, de daarbij te ontwikkelen competenties en de mogelijkheden hoe dat daadwerkelijk te doen. Met zijn POP kan de deelnemer afspraken met zijn leidinggevende maken om hem daarbij te faciliteren.

Workshop Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid

De leidinggevende overziet het geheel van de afdeling en hoe de medewerkers daarin presteren. Ook kijkt zij/hij naar de nabije toekomst en naar welke andere eisen er aan de medewerkers gesteld zullen gaan worden. Zo kan de leidinggevende al tijdig zien aankomen welke medewerker goed zal voldoen aan de toekomstige eisen, en bij welke dat minder het geval is. De inzetbaarheid van de laatste behoeft een impuls, de leidinggevende is daarbij de aangewezen figuur.

In de eendaagse workshop breng je de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers in kaart met behulp van de InzetScan. Vervolgens leer je om op een coachende wijze de medewerker bewust te maken van zijn toekomstige inzetbaarheid en daarbij een passend ontwikkelpad uit te stippelen. Je leert hoe de medewerker te faciliteren bij zijn ontwikkeling en de voortgang ervan te monitoren. De kunst daarbij is om steeds de goede balans te houden tussen het zelf nemen van verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid bij de medewerker te laten. Onderdeel van de workshop is het daadwerkelijk voeren van een inzetbaarheidsgesprek met een van je eigen medewerkers.

Deze training aanvragen

Zou loopbaanadvies uw medewerker (s) helpen om weer prettig te functioneren? We denken graag met u mee in de oplossingen voor uw uitdagingen. Vraag de training aan en wij nemen contact met u op.
Naam*
E-mailadres*
Organisatie*
Telefoonnummer*

Meer trainingen

Werven en selecteren

Persoonlijk Leiderschap

Loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Omgaan met agressie op de werkplek

Communicatie

Teamontwikkeling

Leidinggeven