Omgaan met agressie op de werkplek

Ons aanbod

Training Omgaan met agressie tijdens het werk

Tijdens deze training krijgen deelnemers inzicht in de organisatienorm rondom omgaan met agressie en leren hiernaar te handelen. Vanuit dit inzicht werken we met de deelnemers op een praktische manier aan hun professionele vaardigheden zoals grenzen stellen en omgaan met emotioneel gedrag.

Training Agressiewijzer

Tijdens deze training gaat een groep medewerkers (een team of een afdeling) gezamenlijk op zoek naar een gedragen norm rondom het thema agressie. Deze norm wordt beschreven in concreet gedrag zodat elke medewerker weet wat er van hem/haar verwacht wordt tijdens spanningsvolle situaties. Juist het vertrekken vanuit een gezamenlijke norm draagt enorm bij aan een veilige en weerbare werkvloer.

Training De veilige werkplek

Tijdens een maatwerk oefening waarin een escalatie op de werkplek wordt gesimuleerd, doorlopen we met de medewerkers het agressieprotocol. We onderzoeken of alle medewerkers professioneel reageren op emotioneel of ongewenst gedrag van klanten. Waar nodig adviseren we na afloop om aanscherping van het agressieprotocol.

Achtergrond

Medewerkers kunnen tijdens de uitvoering van hun taken te maken krijgen met spanningsvolle situaties. De impact van dergelijke situaties kan zijn dat de medewerker (onbewust) niet meer in staat is om professioneel te reageren. Onze Aldoende aanpak om de weerbaarheid van de medewerkers te vergroten, zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van hun communicatie tijdens spanningsvolle situaties en met dit bewustzijn professioneel kunnen blijven handelen.

Deze training aanvragen

Zou loopbaanadvies uw medewerker (s) helpen om weer prettig te functioneren? We denken graag met u mee in de oplossingen voor uw uitdagingen. Vraag de training aan en wij nemen contact met u op.
Naam*
E-mailadres*
Organisatie*
Telefoonnummer*

Meer trainingen

Werven en selecteren

Persoonlijk Leiderschap

Loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Omgaan met agressie op de werkplek

Communicatie

Teamontwikkeling

Leidinggeven